Apostolska pielgrzymka Biskupa R. Williamsona do Polski, Roku Pańskiego 2016. Przesłania. Informacje. (cz.2)

Apostolska pielgrzymka Biskupa R. Williamsona do Polski, Roku Pańskiego 2016. Przesłania. Informacje. (cz.2)

Każdy kto zagląda do Gajówki Działanie;
https://gajowka.wordpress.com/

wie, że organizujemy zbiórkę pieniędzy dla Księży Tradycjonalistów, Księży Bractwa Piusa X wspierając ich dzieła życiodajne dla Naszego Narodu; zbiórkę pieniadzy w tym dla Biskupa R. Williamsona. Pomysł ten powstał i realizować zaczęliśmy już około 3 lat temu;
https://gajowka.wordpress.com/nieustajaca-kwesta-za-zyciodajna-posluge/

Niełatwo nam było odnaleźć Biskupa Ryszarda.., by wręczyć uzbierane pierwsze pieniądze. Wspominam o tym, bo to wydarzenie byłopoczątkiem idei Pielgrzymki Biskupa Williamsona do Polski.

Pieniądze uzbierane przez Ruch Społeczeństwa Polak-Ortodoks, w tym przez Gajowiczów, przekazane były przed Msza Święta, która w Londynie odmówił Ksiądz Biskup;
https://gajowka.wordpress.com/polska-diaspora-w-angliiwyspach/

W rozmowie wówczas, w której przedstawiłem Biskupowi nasz czyto polski Ruch Tradycjonalistów, wspomniałem o wielkiej potrzebie Polski posiadania Księży Tradycjonalistów Polaków, a nie Niemców, Amerykanów, Szwajcarów….

Niemalże za każdym razem spotykając później Ekscelencję w Londynie na niedzielnej Mszy Świętej, przypominałem Ekscelencji o tej potrzebie, któregoś razu, Biskup Williamson powiedział , że w Polsce jest grupa Tardycjonalistów, niezależnie powstała od Bractwa Piusa X – jego oddziału w Polsce. Jak się dowiedziałem…, jest ona czysto polską linią, a która teraz próbuje nawiązać kontakt i współpracę z Biskupem.

Linia Tradycjonalistów czysto polska ideologicznie i osobowo, zorganizwana była przez polskich Księży już ponad 20 lat temu, którzywidząc zażydzony Episkopat w Polsce – pod przewodnictwem Papieża Jana Pawła II , który dokonuje „rewolucji francuskiej” w Kościele Rzymsko- Katolickim, a  w naszym państwie skutkującej upadkiem naszego Narodu – zaczęla organizować Msze Trydenckie i małe grupy wiernych – „wysepki polskie” Tradycji Świętej, …z polskimi pieśniami, godzinkami….tak odróżniające nas od zachodnich przyniesinych przez Niemców do Polski poprzez Bractwo Piusa X.

Biskup dowiedział się, że polska linia Tradycjonalistów, kontynuująca polskie lokalne kulturowe tradycje, a co najwaniejsze walcząca o polski kościół katolicki … – zwróciła się na początku powstawania Bractwa Piusa X w Polsce do ówczesnego PrzełożonegoKsiędza Karola Stehlin, z prośbą o współpracę. Ksiądz Karol tej współpracy odmówił.

Pielgrzymka, którą zorganizowaliśmy Ruchem Polak-Ortodoks, miaławięc mieć wielką wagę…, gdyż ta sama grupa polskich tradycjonalistów, teraz  zwróciła się  bezpośrednio  do Biskupa Ryszarda Williamsona z prośbą o współpracę, o duchwe przewodnictwo, opiekę, którą  to prosbę, okolo 15 lat temu, złożyła na ręce Księdza Karola.

Jechałem w niedzielę , 28.08.br., do Londynu na Mszę Świętą, by niąrozpocząć Pielgrzymkę, której misja była wielka i wielokierunkowa.

Jechałem na Mszę, którą odprawił Ksiądz Abraham, którego osobiście nazywam Księdzem o tygrysim sercu, gdyż kazania tego Księdzasłowami Pana Jezusa Chrystusa rozdzielają Kłamstwo od Prawdy w rozważaniach problemów wspolczesych tak precyzyjnie i tak w waleczny sposób jest to robione.., że słuchając tego Księdza na myśl przychodzi mi właśnie tygrys i jego spryt i siłaKażdemu Polakowi życzę by mógł wysłuchać kazań Księdza Abrahama. Chociaż jest on Anglikiem, to musi mieć on coś z Polaka;

https://gajowka.wordpress.com/2016/08/09/przeslanie-biskupa-williamsona-do-polakow-wsponie-dzialac-i-nigdy-sie-nie-poddawac/

Ksiądz Stephen Abraham urodził się 2 września 1966 roku w w rodzinie anglikańskiej, w Portsmouth.
Rodzina ta należała do tzw High Anglican Church. Na drogę wiary Rzymsko-Katolickiej naprowadziła młodego Anglika właśnie Msza Rzymsko-KatolickaMsza Wszechczasow – Msza Trydencka – Msza Naszych Ojców, na której Koronowani byli Polscy Królowie, którejczystością, pięknem, nadprzyrodzonością…, zachwycił się młody Stepthen.

Formację Duchową otrzymał w Econe, studiując na seminarium założonym i wciąż wówczas prowadzonym przez Biskupa Lefebvre, w latach 1989-91.

Ksiądz Abraham jest osobistym asystentem Biskupa Williamsona.

Ksiądz Stephen jednoznacznie widzi  destrukcyjny dla Bractwa Piusa X kierunek do masońskiego Watykanu, w jakim pociąga Bractwo Biskup Fellay. Widzi to, bo był świadkiem pęknięcia jedności Bractwa, po którym powstały dwie jego gałęzie:
1. Bractwo Piusa X – gałąź pod przewodnictwem Biskupa Fellay
2. Bractwo Piusa X Tradycjonalistów Oporu, do której należy Biskup Ryszard Williamson

Ksiądz Abraham jest przekonany, że Biskup Fellay jest „kontrolowną opozycją”, która działa w zgodzie z masońskimi wytycznymi nakreślonymi przez pewnego, nieżyjącego już francuskiego ambasadora i „Grupe Refleksyjna”, która miała doprowadzić do consensusu ( skąd my to znamy słowo?…), kompromisu, w którym Watykan ma przywrócić Msze Trydencką, cofnąć Biskupów Ekskomunikę, a Bractwo Piusa X ma w jakiś sposób… czy pisemnie.. czy zmieniając formację seminaryjną księżyrozpoznawać postanowienia masońskiego Soboru Watykańskiego II.

Wg. Księdza Abrahama, postanowienia i cele „Grupy Refleksyjnej” wdrażane na naszych oczach przez masoński Watykan oraz Biakupa Fellay.

Z takimi myślami… dotarłem do Londynu, gdzie tylko 10 % populacji miasta 10 000 000 to biały czlowk, z czego tylko 1 procent to rodowici Anglicy . (Depopulacja Anglikow – efekt masońskiego modernizmu..wdrażany przez judeoepiskopat …w Polsce).

Mszy Świętej wysłuchałem.

Na Mszy Świętej…, Ksiądz Abraham ogłosił, że już oficjalnie we Francji Biskup Faure (polskiego pochodzenia z Rodu Psarskich) zarejestrował Bractwo Piusa X Tradycjonalistów Oporu.

Świętą Komunię przyjąłem i tak przygotowany wyruszyłem w drogę do Polski, na której miałem spotkać się z Biskupem Ryszardem Williamsonem.

Piszę to sprawozdanie po 12 dniowej wizycie Ekscelencji w Polsce, to i poinformować muszę, że Ruch Bractwa Piusa X Tradycjonalistów Oporu, praktycznie zaistniał w Polsce podczas Pielgrzymki Biskupa Williamsona po naszym kraju.

Przedstawiciel Społeczeństwa Polak-Ortodoks

Jan Aleksander

pielgrzymka-brw-polska-2016-044

 (Dover/port – Anglia)

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s