Apostolska pielgrzymka (cz.4. Święty Różaniec) Biskupa R. Williamsona do Polski, Roku Pańskiego 2016. Przesłania. Informacje.

Apostolska pielgrzymka (cz.4. Święty Różaniec) Biskupa R. Williamsona do Polski, Roku Pańskiego 2016. Przesłania. Informacje.

Zachowajmy Spokuj

Odmawiajmy Święty Rozniec –  Biskup R. Williamson

„Rozaważając Tajemnice Świętego Różańca, modląc się w nim…, przywołujemy Przenajświętrzą Matkę Pana Jezusa Chrystusa, która wówczas do nas przychodzi.

I dalej, razem już z Przenajświętrzą Matką, gdy rozaważamy TajemniceŚwiętego Różańcamodląc się w nim.., Święta Maria przywołuje swojego Syna, który do nas wówczas przychodzi, bo Chrystus… nie odmówi swej Matce.

Święty Różaniec odmawiany razem powoduje, że Niebo zsyła nam dobrego Tradycyjnego Księdza, który użycza swych rąk Panu Jezusowi;

pielgrzymka-brw-polska-2016-1120

bo Pan Jezus Chrystus, gdy Matka Jego woła,  przychodząc do nas odmawiających Święty Różaniec, pojawia się nam wówczas zawsze podczas Ofiary Przenajświętrzej, i dlatego wysyła On do nas dobrego, Tradycyjnie Katolickiego Księdza.

Taka jest siła Świetego Różanca! „

+ Biskup R. Williamson

Przenajświętrza Ofiara…Msza Święta, … to Słowo Boże – sam Pan Jezus Chrystus, to Święty Sakrament – ciało Pana Jezusa Chrystusa, które są pokarmem dla naszej Duszy, dzięki któremu Dusza żyje…nie usycha…

Różaniec Święty daje nam w codziennym życiu, na tym ziemskim łez padole –  OWOCE jego, dzięki którym mamy siły i zdolność odmówić i przyjąć Sakrament Pokuty.

Po Sakramencie Pokuty …mamy zdolność Życia w Łasce Uśwęcającej, dzięki której mamy Dary Ducha Świętego, co powoduje,że:

  • potrafimy odróznić Klamstwo od Prawdy,
  • potrafimy oprzeć się własnego ciała namiętnościom,
  • potrafimy oprzeć się Światu – poganstwu,..oprzeć  się masonerii…,  na którego czele stoi Szatan, a np., mamjac Dary Ducha Świetego… jak Dar Rozumu, Mądrości…wiemy, że współczena odzież jest zla, szkodliwa, grozna…, i odrzucamy dzinsowe tendencyjnie skrojone…spodnie…, nie godzimy się na tatuaże i inne tego typu atrybuty gorszące nasze i innych ciało…, nie oglądamy wrażej telewizji, nie słuchamy wrażej muzykiwspółczesnej…, nie chodzimy kupować do Tesco i tym podobnych sklepów bo widzimy , że to żydowskomasoński system…, którego nie chcemy być częścią…, mamy pełne, spokojne, wielodzietne rodziny.. Nie pożyczamy pieniędzy od żydowskich banków…, …rozpoznajemy sąsiada masona …poprzez jego zle owoce i wrażedziałaniaktórym się sprzeciwiamy, piętnujemy… Rozpoznajemy żydo-masonerię..w tym wewnątrz naszego społeczeństwa –  w tym wKościelektórą piętnujemy, eliminujemy, modląc się za nią….mamy siły, możliwości Działać Wspólnie z innymi Tradycyjnymi Katolikami…, mamy siły, możliwościbudować Królestwo Niebieskie na polskiej ziemi.

Tworzymy Społeczeństwo Tradycyjnie Katolickie, którym m.in. jest Ruch Polak-Ortodoks, którego centrum jest Msza Święta z Tradycyjnie Katolickim Nauczaniem – Formacją.

https://gajowka.wordpress.com/2016/09/13/niepokalanow-delegacja-owp-na-spotkaniu-ruchu-spoleczenstwo-polak-ortodoks/

Panie Piotrze Beczała, Ruch Społeczeństwa Polak-Ortodoks to Ruch Kontrewolucyjny, który ma środki i plan  działania… i  działazwycięża, gdyż jest częścią Kościoła Walczącego.

Każda Polska Partia, polski związek, organizacja musi działac tak, jak… Ruch Polak-Ortodoks, by oprzeć się Światu, gdyż  masoneria stosuje dziś systemy satanistyczne nas okupując, które czynią  nas bezbronnymi, bo popychają do grzechów i ich skutków…. a na czym to masoneria żeruje.

Pana organizacja nie ma szans dokonac wiele dobrego dla Polski i Polaków, jeżeli jej działania nie bazują na „Skale”, … jeżeli nie organizujecie się przy Najświętrzej Ofiarze jaką składa Chrystus podczas Mszy Świętej Trydenckiej,…gdyż  zródło siły pokonującej Świat-poganstwo-masonerię…z niej tylko płynie.

pielgrzymka-brw-polska-2016-755

(Msza Święta Śpiewana przez Biskupa Williamsona.., a przed Ołtarzem szabla polska i Rożaniec….)

„Wspólne działanie”

„Wspólne działanie” jest to suma indywidualnych działań wzajemnie powiązanych i ukierunkowanych w stronę realizacji„Wspólne działanie” przyjętych celów i założeń, ale to też wspólne korzystanie z efektów, które nie są osiągalne w wyniku działań indywidualnych. Jest to też osiąganie pułapów zamierzeń wykraczających poza możliwości indywidualne pojedynczych osób.
Efekty takich działań stają się publiczne, do sfery publicznej przenikają też same działania i dzięki temu oddziaływują na rzeczywistość zewnętrzną. Zakończone sukcesem, pozytywnie oddziaływują na każdego działającego wspólnie.

Wołamy o przyłączenie sie do Ruchu Polak-Ortodoks !

Przedstawiciel Społeczeństwa Polak-Ortodoks

Jan Aleksander

Opublikowano by

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Apostolska pielgrzymka (cz.4. Święty Różaniec) Biskupa R. Williamsona do Polski, Roku Pańskiego 2016. Przesłania. Informacje.

  1. Pingback: Dobre Owoce (1)Pielgrzymki po Polsce Biskupa Ryszarda Williamasona. Konsolidacja Kościoła Walczącego w Polsce. – Konfrateria Św. Piusa X – Ruch Oporu. Polska.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s