Apostolska pielgrzymka (cz.5. Śladami Św. Wojciecha) Biskupa R. Williamsona do Polski, Roku Pańskiego 2016. Przesłania. Informacje.

Apostolska pielgrzymka (cz.5. Śladami Św. Wojciecha) Biskupa R. Williamsona do Polski, Roku Pańskiego 2016. Przesłania. Informacje.

Po przebyciu promem drogi z Anglii do kontynentalnej części Europy, udałem się wprost do umówionego miejsca, gdzie miałem spotkać się z Ekscelencją oraz dostarczyć przekazany mi bagaż Biskupa Williamsona z sakramentaliami;

(https://polakortodoks.wordpress.com/2016/08/21/podreczny-bagaz-biskupa-ryszarda-williamnsona/ )

Dotarłem do umówionego miejsca u „źródeł Polski” o umówionej godzinie 7.30. z rana, gdzie Biskup Williamson przygotowywał się do Mszy Świętej, do której potrzebne były sakramentalia przywiezione przeze mnie.

Wszedłem na prywatną  posesję, gdzie spora ilość osób modliła się przed Msza Świętą w prywatnej domowej Kaplicy, do której to grupy i ja dołączyłem.

Wszedł Biskup, rozglądnął się i wskazał na moja osobę, prosząc mnie o bagażPrzejechałem około tysiąca kilometrów, by spotkać się z Biskupem, na którego twarzy nie było wątpliwości, że będę z bagażem, w którym potrzebne niezbędne rzeczy do odmówienia Mszy Świętej. Pomyślałem, że przecież mogłem się spóźnić, nie mówiąc …nie posiadać bagażu… Na koniec…zrozumiałem, że to jest znak z Niebios – wszyscy biorący udział w Pielgrzymce, organizujac ją,dokonując indywidualnego wysiłku jesteśmy tylko Sługami Bożymi, którzy użyczają rąk Panu Bogu.. oddając Mu swoje serca. Świadomośćtego, ukazała mi piękno tej Pielgrzymki i potęgę Pana Boga.

Msza Święta zgromadziła wielu Tradycyjnych Katolików w prywatnej Kaplicy, do której przyjechali wierni z wielu stron kraju.

Biskup w kazaniu nawoływał do zachowania Wiary, walki o nią.

Przesłaniem Biskupa było to, byśmy organizowali prywatne w Domach Kaplice; w jednym domu dla Rodziny , 10 osób… Rodu.. 50 osób; jedną kaplice, 10 , 50, 100 , 1000…kaplic prywatnych. Biskup nawołuje, byśmy tworzyli wysepki, wyspy Tradycji Świętej współpracujące ze sobą i tak…zmieniając modernistyczne regiony.. począwszy od siebie, własnej jednej Rodziny. Grupy/wysepki żyjące w ŁasceUświęcającejmające wpływna środowisko i zmieniające je dla ChwałyBożej.

( Budujcie w Domach waszych Ołtarze!-Biskup Williamson)

Biskup o sobie mówił, że nie jest „Mesjaszem”… i by nie liczyć na to, że on dokona cudu.Wskazywał Ekscelencja na nas wiernych. To my mamy obronić Wiarę, obronić Kościół. Biskup wskazuje możliwe sposoby obrony, ale to my wierni mamy dokonać wysiłku, indywidualnie każdywalcząc z sobą, potem w rodzinie, rodach i grupach. Społecznosciach, które mając Ołtarze w Domach, wybranych z grup Ministrantów mających do tego powołanie;

http://ministrant.krzyz.org/ministrantura.htm

współpracując ze sobą – mamy obronić Kościół, lokalne społeczeństwo, a jak Pan Bógda, to i cały Naród.

Mamy być pewni, że modernizm będzie atakował nie tylko nas, ale i każdego Księdza. Mamy nie ufać człowiekowi, a zaufaćpełni Panu Bogu.

I Ksiądz może upaść. Mamy być świadomi, że ufając Księdzu, budując kaplice, kościoły z Nim …czy szkołymożemy je w jedenj chwili utracić , w tej chwili kiedy upadnie Ksiądz,który będzie zarządzał zbudowanym  naszym  wysiłekiem majątkiem kościelnym.

Mamy więc mieć Ołtarze w Domach naszych i nieustająco dokonywaćwysiłku. Mamy opierać się ciała namiętnoiściom, Światu, rozpoznającPrawdę w Chrystusie i przez Chrystusa.

Mamy byc Kościołem Walczącym, hierarchicznym..tworzyć naturalną hierarchię w naszych społecznościach…!

Biskup poświęcił Ołtarz w Domowej Kaplicy…!:

 

„Wspólne działanie”

„Wspólne działanie” jest to suma indywidualnych działań wzajemnie powiązanych i ukierunkowanych w stronę realizacji„Wspólne działanie” przyjętych celów i założeń, ale to też wspólne korzystanie z efektów, które nie są osiągalne w wyniku działań indywidualnych. Jest to też osiąganie pułapów zamierzeń wykraczających poza możliwości indywidualne pojedynczych osób.
Efekty takich działań stają się publiczne, do sfery publicznej przenikają też same działania i dzięki temu oddziaływują na rzeczywistość zewnętrzną. Zakończone sukcesem, pozytywnie oddziaływują na każdego działającego wspólnie.

Wołamy o przyłączenie sie do Ruchu Polak-Ortodoks !

Przedstawiciel Społeczeństwa Polak-Ortodoks

Jan Aleksander

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncatego
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s