Apostolska pielgrzymka (cz.8. Badanie stanu wiary..Prawosławie.) Biskupa R. Williamsona do Polski, Roku Pańskiego 2016. Przesłania. Informacje.

Apostolska pielgrzymka (cz.8. Badanie stanu wiary..Prawosławie.) Biskupa R. Williamsona do Polski, Roku Pańskiego 2016. Przesłania. Informacje.

 

*

Podczas pierwszego tygodnia pobytu w Polsce, Biskup Williamson spotykał się z Duchownymi i wiernymi Kościoła Rzymsko – Katolickiego:

ale i nie tylko,

*

*

bo będąc zaproszonym na wspólny posiłek przez Polaków wyznania Prawosławnego,przebywałgościnie w domu Prawosławnych Rodzin.

*

*

Gość w Domu – Bóg w Domu, …czym chata bogata…- to było prawdziwie polskie przyjęcie kolacyjne, po którym Biskup  z ręczniewyszywaną przez Panią Domu Ikoną Matki Bożej, (ktora teraz znajduje sie w Domu Biskupa w Broadstairs) darem od polskich Rodzin Prawosławnych, wyruszył w dalszą drogę po Polsce.., spoglądając na Świętą Górę Grabarkę….

Biskup przypomniał, że podczas objawień Fatimskich, Królestwo Polskie było częścią Cesarstwa Rosyjskiego. Prawosławie w Polsce, mające tradycje nawiązujące do Prawosławia w Rosji, jest więc przedmoiotem objawień w Fatimie. Ekscelencja znadzieją modli się za Wschodni Kościół w Polsce i Rosji, patrząc nań przez pryzmat Objawień oraz pierwszosobotnich Rozważań Różańca Świętego:

NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH PIĘCIU SOBÓT MIESIĄCA
Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi

….1. Wielką obietnicą Matki Bożej Fatimskiej
W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka Boża powiedziała: „Widzieliście piekło, do którego idądusze biednych grzeszników. Bóg chceje uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie”.
„Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój.Jeśli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. Różne narody zginą, na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.

***

https://polakortodoks.wordpress.com/2016/08/11/je-biskup-r-williamson-zaprasza-polaków-do-broadstairs/

****

https://respicestellam.wordpress.com/2016/02/25/first-saturday-devotion/

*****

https://marucha.wordpress.com/2016/10/13/modlitwa-biskupa-ryszarda-williamsona-za-rosje/

*****

Obecnością swą w Domu Polskich Rodzin Wschodniego Zakonu, Biskup Williamson ostrzega Kościół Prawosławny przed idącym z zachodu modernizmem, który chcepołknąćPrawosławnych.

Z całą stanowczością, Biskup Ryszard Williamson podkreśla, że Kościół Wschodni w Polsce/Rosji odradza się i idzie w kierunku Trójcy Świętej, w odróżnieniu od topniejącego Posoborowego Kościoła Rzymsko-Katolickiego, Watykanu, który stacza się w Herezję.

15 lipca 1410 stoczona zostala bitwa między siłami zakonu krzyżackiego wspomaganego przez rycerstwo zachodnioeuropejskie , ZACHÓD, a Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim, Świętą  Rusią, w której wspólnie pokonalismy herezję Pruską-Krzyżacką-Masońską , która jest źródłem Herezji dzisiejszych czasów atakującą na nowo Polskę i Ruś/Rosję, nsze słowiańskie narody.

*

*

W drugim tygodniu pielgrzymki po Polsce, Biskup Williamson, przed obrazem Bogarodzicy – Królowej Polski, w tradycji polskich królow modlącsię na Jasnej Górze, w twierdzy „Jasna Góra”, sercu Polski,  wspominając Grunwald i Sobór w Konstancji  – wzywa do walki wspólnej,  przeciwko najeźccom i ich herezji!

*

pielgrzymka-brw-polska-2016-588

*

Biskup modlił  sie za Rosję, Jej zwycięstwo, w Niepokalanowie:

Spoglądając na Świętą Górę Grabarkę:

Mnisi Góry Atos

Hieromnich Gabriel

Słowa kierowane do młodzieży prawosławnej w Polsce, 1995 r.,:

(Tekst skompilował na potrzeby Ruchu Społecznego Polak-Ortodoks/raportu z Pielgrzymki po Polsce Ekscelencji Księdza Biskupa R. Williamsona – Jan Aleksander)

Główny cel niniejszego apelu, to naświetlenie istniejącej kościelno-politycznej sytuacji(…)

Czynimy to z pobudek czysto religijnych(…), aby chrześcijanie pozostali wierni Chrystusowi i stali się spadkobiercami życiapolitycznego w raju.

List ten ma na celu wywołanie pokuty, a nie zgorszenie.

Nie ulega wątpliwości, ludzkość oczekuję:
wielka wojna, wystąpienie Antychrysta, Drugie Przyjście Chrystusa, Sąd Ostateczny. Zmartwychwstanie Zmarłych. (..) sa tego znaki (..)

Każdy z nas zobowiązany jest świecie chronić skarbu swojej wiary, doskonalić swojądusze, aby zbawić się i do ostatniego oddechu wykonywać powierzone mu obowiązki ipracę.

Na naszych oczach Europa zachodnia popada w upadek , podobnie jak to miało miejsce w Bizancjum, przed inwazja turecką islamistów(…..)

(…)Kościół Rzymsko-Katolicki z jednej strony propaguję ekumenizm zaś z drugiej prowadzi zaborcza działalność drogą unii(…)

(…) Kolejnym ogólnoświatowym wydarzeniem będzie objawienie się Antychrysta. Ktooczekuję na jego przyscie?

Oczekują go przywódcy narodu żydowskiego, jako swojego Mesjasza. Nie przyjęli Jezusa Chrystusa, który przyszedł w imię Ojca Niebieskiego, przyjmą zaś tego, który przyjdzie wimię swoje.

Oczekiwany przez Żydów Mesjasz, chrześcijanom będzie antychrystem, fałszywymmesjaszem. …Oczekiwany Mesjasz odegra rolę światowegoprzywódcy..przywłaszczy sobiewładzę i wyda siebie za boga. Osiągnie to przy współudziale szatana. Jego zwolennicydziałają od wielu lat. Przygotowują grunt dla jego królestwa. Ich działalność polega na utrzymaniu kontroli koscilno-polityczno-handlowej na całym świecie. W swerze kościelnejosiągną to przez ekumenizm, Światową RadęKościołów i przez swoich „sług w sutannie”….zainteresownych odsyłam do książki ks. Hentyka Czepulowakiego „Antykosciol w natarciu”.

Ciemne siły w walce z Kościołem wykorzystują do maksimum swąobecność, a częstowszechwładze w wielkiej międzynarodowej finansjerze, w administracji, w parlamentach, sądownictwie, oświacie i wychowaniu, w partiach politycznych, nierzadko w kręgach koscilenych.

Najgroźniejszym jednak narzędziem w ich ręku środki MASOWEGO PRZEKAZU, GDYŻPOSIADAJĄ ONI MONOPOL INFORMACJI PUBLICZNEJ.

Ciemne siły tego świata systematycznie prowadzą deprawację obyczajaową i demoralizację społeczeństwa, drogą moralnej rozwiązłości i propagowania stylu życia „na luzie„ Forsująlaicyzacje życia przeciwstawną chrześcijaństwu.

Prowadzą antyrodzinną  politykę, mającą na celu zastąpienie rodziny antymoralnymi związkami.

Rozwijają kult ciała, rozkoszy i nagości.

(https://gajowka.wordpress.com/2016/09/17/plaga-kobiecych-spodni-biskup-r-williamson/)

Popierają ruch sekciarski i New Agę – nowej ery.

Smutnym przejawem religijni dywersanci , tzw., „wilki w owczych skórach” , czyli obecność osób w sutannie, w szeregach masonerii. Słudzy Chrystusa oddający się na służbę szatanowi.

Porady duchowe.

Przede wszystkim nie należy się przerażać się siłą antychrzescijanskich organizacji. Należyunikać stanu duchowo-psychicznego załamania i beznadziejności. Zawsze pamiętajmy, żezwycięstwo należy do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z pomocą Bożą za wszystkiego wyjdziemy zwycięsko.

Aby odnieść zwycięstwo nad nadchodzącymi pokusami, od dziś wstąp na drogę zbawiennej pokuty.

Korzystając z porad ojców duchowych i pouczeń zawartych w księgach religijnych, musiszpotrafić odróżnic dobro od zła. Należy SKUTECZNIE przeciwstawiać się złu i grzesznym pokusom. Odizolować się od wpływudeprawujących nowinek i demonicznych ideologii.

Niezmiennie stać na straży czystości ( ..) tradycji i zasad ewangelicznych. Pod żadnym pozorem nie pozwolić wciągać się w szeregi antychrzescijanskich organizacji i sekt.

Zabrania się z korzystania ze złudnej pomocy czarnej magii, czarodziei, spirytualistycznych seansów, medium, jak Kaszpirowski, ponieważ ich złudna moc i działalność ma związek z czartami.

W każdej okoliczności pomocą służy nam Cerkiew.
Dla własnego dobra i zbawienia naszych dusz, zobowiązani jesteśmy regularnie uczestniczyć w nabożeństwach, często przystępować do spowiedzi …. Za duchowa broń niech nam służy noszony na szyi krzyżyk i częstą modlitwa.
Jeśli będziemy z Bogiem to i Pan Bóg z nami, wtedy zwycięstwo po naszej stronie.

Amen.

c.d.n.

***

Przedstawiciel Społeczeństwa Polak-Ortodoks

Jan Aleksander

 

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Apostolska pielgrzymka (cz.8. Badanie stanu wiary..Prawosławie.) Biskupa R. Williamsona do Polski, Roku Pańskiego 2016. Przesłania. Informacje.

  1. Pingback: Urodziny. Modlitwa za Prawosławnych. | Zaścianek Porusza-zapiski

  2. Pingback: Urodziny. Modlitwa za Prawosławnych. | Ruch Polak-Ortodoks

  3. Pingback: Urodziny. Modlitwa za Prawosławnych. | Wspólne Działanie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s