Dobre Owoce (1)Pielgrzymki po Polsce Biskupa Ryszarda Williamasona. Konsolidacja Kościoła Walczącego w Polsce.

Dobre Owoce (1)Pielgrzymki po Polsce Biskupa Ryszarda Williamasona. Konsolidacja Kościoła Walczącego w Polsce.

 

Od wieków, nasz Naród był konsolidowany wojennie. Dawno już przed tysiąca laty, nasze słowiańskie państwa były konsolidowane, organizowane wojennie. Dowodów na to wciąż jest wiele. Tenajbliższe nam, to podziały odwieczne naszych krain na województwa, których przecież przedstawicielami i przywódcami byli wojewodowie – wojenni wodzowie i to bynajmniej nie tylko z nazwy jak dziś

Wraz z przyjęciem Wiary Chrystusowej przez naszych Dziadów, idea i podział ten nie musiał ulegać zmianie, a przeciwnie, nasz Naród dostał dodatkowe siły do tworzenia społeczeństwa i pańtwa wojennego. Tesiły, to siły nadprzyrodzone, niezniszczalne, dające społecznościnieśmiertelność oraz niezwyciężoność.

Biskup Williamson przypomniał nam o tym, wskazał na naszaodwieczną wojenną hierarchię społeczeństwa polskiego, w którejodnajduje się każda pojedyncza osoba:
1. Wierny – wojenny
2. Wierni – jedna  Wiernych Rodzina Wojennych
3. Wiernych Grupa – dwie Wiernych Rodziny – Wojenni
4. Wiernych trzy i więcej Rodzin Wojennych w danym regionie wspólniemodlących się iorganizujących się, to lokalny Kościół w Polsce.

Wiara Chrystusowa ma to do siebie, że ludzie współpracujący z ŁaskaBożąŁaska Wiary,poszukują się nawzajem, by tworzyć Kościół. Przyczyną tego jest to, że Wiara Nasza jest jak zapalona gromnicadająca wspaniałe światło, które powoduje jej ogień. Tej gromnicy nie można trzymać pod nakryciem. Nie da się tego zrobić, bo albo podpali nakrycie, co może spowodować pożar (.. rewolucję…) albo zagaśnie…i tego śmiertelne konsekwencje.

Obecność Biskupa Williamsona w Polsce wydaje Dobre Owoce. Jednym z nich jest ujawnienie się i konsolidacja Wiernych, Grup Wiernych, Lokalnych Kościołów Wojujących w Polsce.

Chrystus utworzył jeden Powszechny KościółWojujący na ziemi – to Chrystus jest Kościołem przede wszystkim, jak to kiedyś w Gajówcenapisał „Pan Gajowy”. Ponad 99.9999 procent Kościoła to Chrystus Pan. My wierni, mający Łaskę Wiary dołączamy do Chrystusa i dlatego poszukujemy się nawzajem, bo żyjemy nadprzyrodzonym życiem.
Osoba żyjąca życiem nadprzyrodzonym, to osoba umierająca dla grzechu, nienawidząca grzech.
I siłą rzeczy nadprzyrodzonych, osoba taka, wierni przekładają życie w Łasce Uświęcającej– bogobojne życie wewnętrzne, duchowe – na życie codzienne w domu, rodzinie, społeczności lokalej..Polsce, tworzącKrólestwo Niebieskie na Polskiej Ziemi.

Wierny, by nim być, by być wierzącym w Trójcę Święta musi stosować w swoim życiu Trójcy Święte Prawa, zwanymi Prawami Naturalnymi. To jest warunek niezbędny. Musiwięc operać się Pogaństwu (walczyć z nim..) – Światu, musi opierać się własnego ciała namiętnościomrozpoznając Prawdę – Chrystusa od Kłamstwa – Szatana, czego uczy Święte Magisterium, oraz daje poznania możliwość  Łaska Boża, która uzyskujemy przyjmując Święte Sakramenty.

Wierny więc musi być walczącym…musi być Wojennym! Wierny musi walczyć na śmierć lub życie! Tu nie ma walki symulowanej na niby śmierć i na niby życie. Tu nie ma filmowego nieprawdziwego aktu Walta Disneya wyprodukowanego w wymownym „Świetym Pogańskim Gaju” – Holywood, made in USA. To nie film typu western, gdzie zabijają się na niby…

Prawdziwość jest taka, że tylko dwie drogi wzboru – Życia lub Śmierci.

Życia droga tu na ziemi polskiej, to umrzeć dla grzechu i w tej samej chwili wraz z Chrystusem zmartwychwstać i żyć nadprzyrodzonym życiem.

Umieramy dla grzechu w każdym momencie kiedy jego akt prawny odrzucamy, odmawiamy jego dokonania. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że  odrzucaniem grzechu jest :
– odmawiani noszenia modernistycznym strojów, ubrań, dodatków
– odmawianie oglądania modenistycznej TV
– odmawianie słuchania moderniostycznego radio
– odmawianie kolegowania się z modernistycznymi kolegami
– odmawianie spojrzeń…, czynności…niegodnych.

etc. …

Jednak śmierć dla grzechu w naszym życiu nie może być li tylko przypadkiem, a być musi świadomym wolnym wyborem życia. To wówczas stajemy się Wojennymi, bo tylko za wolną wolą oraz świadomością  mogą podążać wolne, świadome, mądre wybory, decyzje, czynności.
Nie mając woli wolnej, nie ma dobrej współpracy z Laska Boga – jest tylko przypadek…, a to domena dzieci.

W tej świadomej walce, my nie tylko odmawiamy pojedynczego grzechu dokonywania „aktu prawnego”, ale obowiązkiem naszym jest walka z całymi systemami aktów prawnych do grzechu namawiających, grzech sankcjonujących jako normę i grzech gloryfikujących.

W Polsce mamy zainstalowane systemy prawne grzech gloryfikujące! To satanizm.

Którz, jak nie my, ma te systemy obalić? Pytanie niby retoryczne, aleodpowiedź jest innaniż ta, która się nasuwa. Spójrzmy na siebie. Jesteśmy słabi, schorowani często, bezbronni w tym finansowo. My mamy obalić?

Odpowiedź jest taka, że to walka między Szatanem a Panem Bogiem. Naszym obowiązkiem nie jest zwyciężać tu na ziemi wroga…, mieć zloto i diamenty.., a zwyciężać siebie jest naszym obowiązkiem i w takim będąc zwycięskim stanie, oddawać Panu Bogu nasze serca i ręce do pracy, będąc Sługami Bożymi.

Tak pracując, to Bóg wyznacza czas zwycięstwa na tej ziemi, kiedy to mamy pożytek dla państwa i Narodu Polskiego, społeczności, rodu, rodziny i pojedynczej naszej osoby.

Bóg zdecydował, że Biskup do Polski przyjedzie… i jednak,
Biskupa Williamsona Pielgrzymkę do Polski nie zorganizował sam Jan Aleksander żyjący nadprzyrodzonym życiem. On nie ma takich sił ani fizycznych, ani finasowych. Pielgrzymkę zorganizowali wszyscy we Wspólnym Działaniu Tradycjonaliści w Polsce żyjący Nadprzyrodzonym Życiem.

Spotkania indywidualne, spotkania grup, Msze Święte codzienne Biskupa, sakramenty..w Niepokalanowie, Klasztorze na Jasnej Górze, Sokółce, południu Polski, wykłady… – to nie zrobił jeden Jan Aleksander, a każdy z nas uczestniczący we Wspólnym Działaniu za Laską Bożą. To Bóg dał, słuchając naszych modlitw, że Pielgrzymka miała miejsce i  dokonał tego rękoma nas wszystkich wspólnie działających Sług Bożych.

Obowiązkiem naszym jest tak dalej działać i tak za Łaska Bożą, pokonywać …Czyli to Bóg pokonuje, bo tylko Bog zwycieża...

Razem, za Łaska Bożą jedziemy do Moskwy…wioząc Boga Słowo do Rosji.
Razem, za Łaska Bożą, tworzymy współpracujące ze sobą ściśle Wyspy Tradycji Świętej w Polsce, które walczą przeciwko działaniom masonerii, ujawniają jej zbrodnie, piętnująeliminują z życia prywatnego i publicznego – to Bóg robi używając naszych serc i rąk.

Pamiętajmy wszakże, że to Bóg zwycięża o jego czasie.., a my sludzy dla Jego chwały pracujemy.

Pan Joannus z Gajówki napisał, że odchodzimy do Pana Boga tylko za Boga wolą i decyzja. Szatan nie decyduje o czasie naszej śmierci ciała na ziemi, a tylko Pan Bóg.
Pamiętajmy więc, że Szatan jest jak lew ryczący. Nie bójmy się jego teatralnej gry. Bójmy się kary boskiej i tak żyjąc, w bojaźni Bożejdziałajmy dalej indywidualnie i wspólnie.

Po pielgrzymce Biskupa, każda Grupa typuje przedstwiciela, który  kontaktuje się z innymi grupami tworząc Kościół Walczący w Polsce, który stanowi siłę i alternatywę dla Polaków pochłoniętych przez Posoborowy Kościół Pielgrzymujący w Polsce, kościół tendencyjnie ślepo kochający każdego, w tym… gwałciciela naszych żon, dzieci, złodzieja, mordercę naszego narodu, który z niepokorą, premedytacją i satysfakcją nas unicestwia,… unicestwia naszą kulture.., polska cywilizację.

Organizujemy się wiec nieustajaco w koło Mszy Świętej Trydenckiej…, i Ołtarzy budowanych w naszych Domach, naszych Kaplicach, a udostępnianym tylko Tradycyjnym Bogobojnym Księżom.

Zaciskamy szeregi Kościoła Walczącego w Polsce pod egidą Pana Jezusa Chrystusa, Jego Magisterium Świętego potwierdzonego przez przedsoborowych Papieży. Organizujemy sie pod egida Chrystusa Prawych Biskupów i Księży.

By zwycieżać, Chrystus prosi nas o mały wysiłek w Jego stronę, a Matka Boża prosi o Rożaniec; resztę otrzymujemy z Nieba. Jakie to łatwe, choc tylko dla ludzi wolnej woli.

https://polakortodoks.wordpress.com/2016/09/20/apostolska-pielgrzymka-cz-4-swiety-rozaniec-biskupa-r-williamsona-do-polski-roku-panskiego-2016-przeslania-informacje/

Pomyślałem, pisząc tę relację…, że mając wybór:  siłę jak kulturysta…, biegaczki dlugodystansowej.. czy siłę wolnej woli

– wybieram to drugie!!

„Wspólne działanie”

„Wspólne działanie” jest to suma indywidualnych działań wzajemnie powiązanych i ukierunkowanych w stronę realizacji„Wspólne działanie” przyjętych celów i założeń, ale to też wspólne korzystanie z efektów, które nie są osiągalne w wyniku działań indywidualnych. Jest to też osiąganie pułapów zamierzeń wykraczających poza możliwości indywidualne pojedynczych osób.
Efekty takich działań stają się publiczne, do sfery publicznej przenikają też same działania i dzięki temu oddziaływują na rzeczywistość zewnętrzną. Zakończone sukcesem, pozytywnie oddziaływują na każdego działającego wspólnie.

Wołamy o przyłączenie sie do Ruchu Polak-Ortodoks !

Przedstawiciel Społeczeństwa Polak-Ortodoks

Jan Aleksander

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Dobre Owoce (1)Pielgrzymki po Polsce Biskupa Ryszarda Williamasona. Konsolidacja Kościoła Walczącego w Polsce.

  1. Pingback: Dobre Owoce (1)Pielgrzymki po Polsce Biskupa Ryszarda Williamasona. Konsolidacja Kościoła Walczącego w Polsce. – Konfrateria Św. Piusa X – Ruch Oporu. Polska.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s