Apostolska pielgrzymka (cz.10a. Chrystus jest Królem.. Polski) Biskupa R. Williamsona do Polski, Roku Pańskiego 2016. Przesłania. Informacje.

Apostolska pielgrzymka (cz.10a. Chrystus jest Królem.. Polski) Biskupa R. Williamsona do Polski, Roku Pańskiego 2016. Przesłania. Informacje.

Cierpieniem ortodoksyjnych żydów oraz wykreowanym medialnie żydów holokaustem , niby hekatombą ich cierpienia i śmierci…, żydo-masoneria dąży do osiągnięcia celu „zejścia” Chrystusa Boga z Krzyża, ale juz jako „zwykłego”człowiekażyda, do społeczności żydowskiej „zdesekularyzowanej” całego ziemskiego świata. Żyd – Chrystus – zwykłyżyd, ma zamienić się miejscami z zeświedczonąspołecznością żydowską, która ma wejść na Krzyżcierpień i śmierci, z którego ma rządzićŚwiatem.., juz jako bogowie, wybrańcy.. – gojami na kuli ziemskiej.

Naródżydowski z gett całego świata, ma z Krzyża chrystusowego być Rasą Panów. Wykreowana ideologia religia holokaustu ma służyć tworzeniu Nowego Porządku Świata, w którym żydzi z gett, żydzi separujący się od społeczności gojów przez tysiąclecia, żydzi odseparowani prawnie, materialnie od Katolików/Prawosławnychmają stać się liberalnych katolików oraz liberalnych prawosławnych Kapłanami jednego kościoła na ziemi – mają być Rasą Panów wszystkich ludzi.

Po to była II Wojna Światowa.
Po to był nazizm, komunizm a teraz Liberalna Demokracja jako kontynuatorka obu zbrodniczych reżimów.

Mogę sobie wyobrazić młodego Karola Wojtyłę, inteligentnego, uzdolnionego żydka z przejęciem w nocy trzymającego zapalaną świeczkę , czytającego książki Kosmali….

Otóż, nie uda się wam żydom dokonać oszustwa polegającego na zrównaniu was żydów z Chrystusem, na żadnym poziomie, gdyż Chrystus nie był Żydem, a Bogiem. Bogiem, który poczęty został nie w żydówki łonie, a wybranej od początku świata Kobiecie bez grzechu, która poczęła z Ducha Świętego.

Wasz żydów bóg nie jest Bogiem Jedynym. A jesteście wyznawcami Szatana, którego wybraliście za ojca. Szatana, który jest kłamstwem, które wy żydzi rozsiewacie- JA

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s