Apostolska pielgrzymka Biskupa R. Williamsona do Polski, Roku Pańskiego 2016 . Przesłania. Informacje. (cz.1)

Apostolska pielgrzymka Biskupa R. Williamsona do Polski, Roku Pańskiego 2016 . Przesłania. Informacje. (cz.1)

pielgrzymka-brw-polska-2016-1403

Biskup Williamson jak wojenny, jak żołnierz, jak Rycerz Pana Jezusa Chrystusa stoi pod wodzą Hetmanki – Królowej Polski; stoi w kaplicy Sanktuarium na Jasnej Górze i czeka Ministranci przygotują ołtarz, by dokonała się użyczonymi Chrystusowi rękoma Biskupa Williamsona – Najswietrza Ofiara, z której płyną dla Narodu Polskiego Łaski.

Przesłanie: Polacy – Walczcie o Jasna Górę! Walczcie o Ojców Waszych Wiarę. Tak jak nawoływał Ksiądz Kordecki – Walczcie o Katolickie Królestwo waszej Hetmanki Bogarodzicy!

+++

Dwunastu Apostołów Pana Jezusa Chrystusa i dwanaście dni Apostolskiej Pielgrzymki do Polski Biskupa Ryszarda Williamsona, Biskupa Kościoła Rzymsko – Katolickiego, antymodernisty, przeciwnika „Rewolucji Soboru Watykańskiego II”, kontynuatora posługi Biskupa Lefebvre.
Pielgrzymka rozpoczęła się w niedzielę 28.08.16…, a zakończyła  w czwartek 12 września br.

Wizytę Biskupa zorganizował Ruch Społeczeństwa Polak-Ortodoks; tradycyjny ruch Polaków nawiązujący do działań wszystkich polskich śwętych – Ruch Tradycjonalistów Polskich wyznania tradycyjnie, przedsoborowo Rzymsko-Katolickiego oraz Polaków wyznania Prawosławnego; Ruch, którego celem jest to co było i jest w Narodzie Polskim odwieczne… – uświęcenie dusz poprzez życie w ŁasceUświęcającej w Chrystusie i poprzez Chrystusa, oraz w wyniku takiego życia budowanie Królestwa Niebieskiego na polskiej ziemi; Ruch nawiązujący do idei Milicji Niepokalanej, którą zapoczątkował Polak –Święty Maksymilian Kolbe.

Biskup Williamson, jako kontynuator antymasońskiej walki Biskupa Lefebvre, stał się Opiekunem Duchowym i praktycznym (!) kontynuatorem idei Milicji Niepokalanej, która powstała na bazie Dobrych Owoców pontyfikatu Papieża polskiego pochodzenia – Świętego Piusa X, stał się Opiekunem Duchowym naszego społecznegoPolaków ruchu.

Celem Pielgrzymki było:
1. Głoszenie Dobrej Nowiny
2. Badanie stanu wiary Polskiego Narodu
3. Współpraca z Łaskami Bożymiwzględem Narodu Polskiego.
4. Podjęcie decyzji dotyczącej działania Ruchu Seminaryjnego Polskich Tradycjonalistów. Określenie aktualnych zagrożeń, celów oraz dzialań Kościoła Walczącego w Polsce.
5. Zaciśnięcie współpracy Tradycjonalistów Polskich z posługą Biskupówwyświeconych przez Biskupa Williamsona, …z nim samym włącznie.

Biskup Williamson przebywał piąty raz w Polsce. Pielgrzymkazorganizowana przez Ruch Polak-Ortodoks, w tym przez „Gajowiczow” , była oceniona przez Biskupa jako najbardziej wartościowa pod względem możliwości poznania z bardzo bliska Narodu Polskiego/ społeczeństwa polskiego.

Wizyta przedstwiciela Apostołów Pana Jezusa Chrystusa – Biskupa R. Williamsona była okazją do pierwszego spotkania Polaków biorącychudział w Ruchu Polak-Ortodoks, w tym „Gajowiczów”.

Cele pielgrzymki zostały osiągnięte.
Ruch Seminaryjny Polskich Tradycjonalistów dostał pozytywnąaprobatę.
Ruch Polak-Ortodoks oficjalnie, praktycznie zaistniał już nie tylko w wirtualnej sferze, a w naszym polskim świeckim i nie tylko świeckimżyciu, co otworzyło drzwi do aktywniejszego Wspólnego Działania.

Wszystkim biorącym udział w Pielgrzymce Biskupa Ryszarda Williamsona po Polsce oraz tym, którzy do realizacji jej doprowadzili osobistym wysiłkiem
niech Pan Bóg stokrotnie wynagrodzi.

Przedstawiciel Społeczeństwa „Polak-Ortodoks”

Jan Aleksander

C.d.n.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s